Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Plébániai hírek

Változás a temetőgondnoki szolgálatban!

Kisszékelyben Deissinger Ákos elköltözése miatt az új temetőgondnok Martina Zoltán. Címe: Kisszékely, Szabadság u. 216. Telefon: 06 30/ 2432146.

Simontornyán Somodi Balázs lemondása miatt a temetői ügyek intézése a Plébánián történik. Hétfőtől péntekig 08 - 10 óra között, vagy telefonos egyeztetés szerint.

 

A Pécsi Egyházmegye pasztorális tervében kiemelt helyen szerepel a felnőtt katekézis, hitoktatás. Sok fiatal és felnőtt nem részesült a beavató szentségekben: keresztség, elsőáldozás, bérmálás. Szeptembertől szentségfelkészítő kurzus indul a plébánián. Aki szeretne megkeresztelkedni, áldozni , bérmálkozni, vagy templomi házasságot kötni, kérem jelentkezzen Zab András plébánosnál!  Személyesen, vagy telefonon 06-30/2549126, vagy e-mail-en.zabandras@gmail.com   . Minden érdeklődőt szeretettel várok!

.....................................................................................................

TEMPLOMTAKARÍTÁS!

 

.......................................................................................................................

Pálfai szolgálatok:

 Porteleki Mónika és édesanyja végzi a sekrestyési szolgálatot. A temető és az épületek gondnoka Bérdi Imre. A pénzbeszedői szolgálatot Porteleki  Mónika és Bérdi Imre közösen végzik.

Nagyon kérem, hogy egyházadót, templomi adományt és sírhely megváltási pénzt csak Bérdi Imrének, Porteleki Mónikának vagy Zab András plébánosnak adjanak át!  A pénzügyi bizonylatokon. a Simontornyai RK. Plébánia pecsétje  szerepel.. .

 

2017. július.                  Zab András plébános

..................................................................................................................

......................................

Korábbi hírek:

Elkészült négy templomban a padfűtés. A pálfai költség 425 000.-Ft / kb. 40 férőhely/, a kisszékelyi 138 000.-Ft / 12 férőhely/ .  Ozorán a 12 pad szerelési díja 615 000.-Ft volt,  Tolnanémediben pedig a 2 padé 150 000.-Ft. Az ozorai és pálfai összegeket a a Plébánia tartalékából fedeztük, a másik két helyen pedig felajánlott adományokból.
..............................................................
Tolnanémediben elkészült a torony bádogozása, valamint az új kereszt. A 390 000.-Ft kiadást felajánlott adományokból fedeztük.
.....................................................
A simontornyai templom még 2016-ban 8 millió Ft.felújítási támogatást nyert. Mivel ez az összeg nem volt elég a templom statikai megerősítésére, ezért a Püspökség úgy döntött, hogy a templom elektromos felújítását végezteti el. A két hónapos munka során teljesen új vezetékrendszert építettek ki, új lámpatesteket és reflektorokat szereltek fel. Mivel a sok falfúrás és vésés rengeteg porral járt, folyamatosan kellett a teljes templomot takarítani. Hálásan köszönöm mindazok kétkezi munkáját, akik ezt szorgalmasan végezték.   Bár a szerelési munkák befejeződtek,  még hátra van az átadás-átvétel és a műemléki helyreállítás.
Simontornya, 2017. 07.23.
...............................................................................
 
A pálfai és a kisszékelyi temető a Plébánia tulajdonában van. Elkészült a temetői szabályzat. A sírhelyek megváltását és a temetői ügyeket a gondnokok intézik. Pálfán Bérdi Imre,  Kisszékelyben  Martina Zoltán.
........................................................................................
Elkészült a Plébánia 2017.évi zárszámadása és 2018.évi költségvetése.
Március 24-én Szekszárdon lesz a plébániai munkatársak találkozója, képzése.
...........................................................................................................................
Június elején a pálfai temetőben kivágattuk a veszélyes nagyméretű fát. 70 000.-Ft-ba került.
Ugyancsak Pálfán a közösségi épület udvarán álló nagyméretű fa nyugati részéből kellett levágatni ágakat, mivel ráhajolt a szomszéd épületére. A munkadíj 28 000.-Ft volt.
Az ozorai templomba belevágott a villám. A harangok javítási költsége 15 000.-Ft-ba került.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..........................................................................................................................